Траурни услуги
  • Организация на панахиди, пакети

    Агенция ТЕРА предлага организиране на погребение, кремация, репатрация. Организация на панахиди в пакет по избор. Икономичен, стандартен и лукс пакет

    Организация на панахиди:
    Подсигуряване на свещник, подсигуряване на ресторант, подготовка н кетеринг.